STRONA GŁÓWNA  

Version
française

Version Francaise

Mirosława Wielgomas
Tłumacz Przysięgły Języka Francuskiego, Hiszpańskiego i Angielskiego
flagi.gif

Versión
espanola

Version Espanol

 USŁUGI ON-L INE


CENNIK


ZAMÓWIENIE


KODEKS TŁUMACZA


ADRES


Wyślij E-mail

 


Usługi On-line

Zlecenia i materiały do tłumaczenia mogą być przesyłane przez Internet. W tym celu należy wypełnić odpowiedni formularz zamówienia on-line.

Zamówienia mogą być również przesyłane na dyskietce, składane telefonicznie, przesyłane faxem lub listownie (patrz: adres).

Na życzenie klienta można uzyskać wycenę tłumaczenia (patrz: cennik).

Tłumaczenia wykonywane są na komputerze PC i zapisywane w formacie Worda lub zwykłego tekstu. Po uiszczeniu opłaty przekazywane są odbiorcy pocztą elektroniczną, na dyskietce, faxem lub listownie.
Ostatnia aktualizacja: 2016-07-20

Tłumacz francuskiego
Tłumacz hiszpańskiego
Tłumaczenia przysięgłe

Adres: 
Mirka Wielgomas
 39, bld Nicolas Samson
 91120 Palaiseau
 France
 

Tél./Fax:
 + 33 (1) 69.31.34.56

E-mail :
mirka@traducteur-polonais.fr