STRONA GŁÓWNA  

Version
française

Version Francaise

Mirosława Wielgomas
Tłumacz Przysięgły Języka Francuskiego, Hiszpańskiego i Angielskiego
flagi.gif

Versión
espanola

Version Espanol

   USŁUGI ON-L INE


CENNIK


ZAMÓWIENIE


KODEKS TŁUMACZA 


ADRES


Wyślij E-mail

 


Cennik

Tłumaczenia ustne
Język francuski i hiszpański

Symultaniczne

100 zł/godz.

Konsekutywne

80 zł/godz.


T
łumaczenia pisemne
za 1 stronę* tłumaczenia
III i IV kwartał 2003

Z języka

Na język

Cena netto
PLN

Francuski, angielski

Polski

27,00

Polski

Francuski, angielski

33,00

Hiszpański

Polski

33,00

Polski

Hiszpański

39,00

Obcego

Obcy

60,00

* 1 strona tłumaczeń odpowiada 1600 znakom typograficznym według wskazań Worda, tj. 25 linii po 64 znaki.

Tłumaczenia przysięgłe
za 1 stronę* tłumaczenia
III i IV kwartał 2003

Z języka

Na język

Cena netto
PLN

Francuski

Polski

27,00

Polski

Francuski

33,00

Hiszpański

Polski

30,00

Polski

Hiszpański

36,00

* 1 strona tłumaczeń przysięgłych odpowiada 1200 znakom typograficznym według wskazań Worda,tj.25 linii po 48 znaków. Każdą rozpoczętą stronę uważa się za całość.


Dodatki :

PILNY (na dzień następny lub 6 -9 str. dziennie) + 50 %
EXPRESS (na ten sam dzień lub 10 - 14 str. dziennie) + 100 %
TABELE, WYKRESY + 20 % do + 30 %

Podane ceny są cenami netto


Ostania aktualizacja 16-07-20

 

Tłumacz francuskiego
Tłumacz hiszpańskiego
Tłumacz angielskiego

Tłumaczenia przysięgłe

Adres:
 Mirka Wielgomas
 39, bld Nicolas Samson
 91120 Palaiseau
 France
 
Tél./Fax:
 + 33 (1) 69.31.34.56

E-mail:
 mirka@traducteur-polonais.fr